Kalendarz roku szkolnego

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

11.09.2019 r. spotkanie organizacyjne. – godz.1700

13.11.2019 r.- konsultacje z rodzicami –      1700 do 1830

 18.12.2019 r. – spotkanie z rodzicami – poinformowanie o przewidywanych ocenach semestralnych – godz. 1700

29.01.2020 r. – wywiadówka godz. 1700

18.03.2020 r. konsultacje z rodzicami od 1700  do 1800

22.05.2020 r. r. spotkanie z rodzicami – poinformowanie o przewidywanych ocenach semestralnych.- wywiadówka – godz. 1700

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

L. p. Data Forma realizacji
1 31.10.2019 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 02.01.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3 03.01.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
4 12.06.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych