Nauka na odległość

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Przedłużenie nauki na odległość do 7 czerwca 2020

rozporządzenie MEN

 

Od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

z elementami zajęć dydaktycznych

Od 1 czerwca 2020 będzie możliwy udział w konsultacjach dla klas V -VII

Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br. Przedłużenie kształcenia na odległość

do 24 maja 2020 r.

List do Dyrektorów       Rozporządzeni MEN       Uzasadnienie       Kształcenie na odległość  
Harmonogram egzaminów

TABLETY DLA SZKOŁY –

(otrzymaliśmy dla uczniów sześć tabletów)

szczegóły w załącznikach:

„Zdalna szkoła”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Przedłużenie nauki zdalnej do

26 kwietnia 2020 r.

MEN – wiadomości

Od 25 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rozpoczynamy nauczanie zdalne według  obowiązującego planu lekcji.

Nadal korzystamy z pośrednictwa MobiDziennika.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu informuje, iż od 16.-25.03. br. uczniowie za pośrednictwem „MobiDziennika” będą otrzymywać od nauczycieli zadania w ramach zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów i są zobowiązani do ich wykonywania. Prosimy rodziców i uczniów o regularne sprawdzanie skrzynki.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 
W DNIACH 12 -25 MARCA 2020 r.

W dniach 12 – 13.03 br. szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze
od godziny 7:00
do 16:30.

Informacje MEN do pobrania poniżej.

INFORMACJE MEN

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Rodzice uczniów, którzy będą nieobecni w dniach 12-13.03 w szkole proszeni są o odwołanie obiadów – bezpośrednio w firmie cateringowej. W dniach 16-25.03. obiady zostaną odwołane automatycznie.