Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji 2019

1. Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu przy ulicy Kasprowicza 7 (informacje ogólne) – kliknij tutaj

2.  Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w rejonie do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu w roku szkolnym 2019/2020 – kliknij tutaj

3. Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu do klasy pierwszej publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu w roku szkolnym 2019/2020 – kliknij tutaj

4. Kryteria naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Zabrzu, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły – uchwała RM Zabrze nr XXXVIII/429/17 – kliknij tutaj

5. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej, prowadzonej przez Miasto Zabrze, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (zarządzenie nr 19/wo/2019 prezydenta miasta Zabrze)  – kliknij tutaj