Zebrania i konsultacje

Terminy zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

11.09.2019 r. spotkanie organizacyjne. – godz.1700

13.11.2019 r.- konsultacje z rodzicami –      1700 do 1830

 18.12.2019 r. – spotkanie z rodzicami – poinformowanie o przewidywanych ocenach semestralnych –godz. 1700

29.01.2020 r. – wywiadówka godz. 1700

18.03.2020 r. konsultacje z rodzicami od 1700  do 1800

22.05.2020 r. r. spotkanie z rodzicami – poinformowanie o przewidywanych ocenach semestralnych.-

wywiadówka – godz. 1700