Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady:
Anna Wyleżoł

Zastępca Przewodniczącego Rady:
Daniel Chmielewski

Skarbnik Rady:
Agata Ćwik