Galeria zdjęć szkoły

SZKOŁA I JEJ OTOCZENIE

OBIEKTY SPORTOWE

SALE GIMNASTYCZNE, TARTAN

SALE LEKCYJNE (WSZYSTKIE MULTIMEDIALNE)

  • oraz niektóre pomoce dydaktyczne

AULA

BIBLIOTEKA

ŚWIETLICA

IZBA PAMIĘCI

KORYTARZE, PRZEJŚCIA I TAJEMNE MIEJSCA