Bezpieczny internet

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W INTERNECIE

INSTYTUCJE WSPOMAGAJĄCE SZKOŁĘ I RODZICÓW W ZAPEWNIENIU BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W CYBERPRZESTRZENI

I. Etap profilaktyki.
Edukacja związana z bezpiecznym wykorzystaniem Internetu.
Bezpieczeństwo informatyczne.

II. Etap reagowania.
Monitoring cyberprzestrzeni.
Pomoc ofierze cyberprzemocy.