Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady:

Wowra Beata

Zastępca Przewodniczącego Rady:

Bochynek Piotr

Skarbnik Rady:

Kasprzyk Wioletta