Nauka na odległość

Drodzy uczniowie – ten czas jest  trudny dla wszystkich a dla Was szczególnie.

Miejmy jednak nadzieję, że „Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie…”.

Tęsknimy za Wami! Szkoła na Was czeka!

Bez Was jest tu bardzo pusto!

NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ

PRACE UCZNIÓW KLAS  I, II, V – VII WYKONANE W RAMACH ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH I TECHNICZNYCH

LAS W SŁOIKU

MÓJ PORTRET

CHMURY

HODOWLA FASOLKI

PRACE RÓŻNE

Uczniowie klasy 5a wykonywali ilustracje do wiersza Tadeusza Różewicza pt.”Przepaść”. Zadawaliśmy sobie pytania: Jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa miłość? Czym dla nas jest? I doszliśmy do wniosku, że czasem niewielki gest, uprzejme słowo, miły uśmiech może sprawić, że człowiek zaczyna wierzyć w ludzi i dają mu one siłę, by patrzeć na świat z optymizmem i nadzieją. Poeta podkreśla w tym utworze, jak ważne jest to, by ludzie okazywali sobie życzliwość, a czasem choć „iskierkę miłości”

W tym tygodniu uczniowie klasy 7s na j. polskim rozmawiali na temat graffiti i murali malowanych w przestrzeni publicznej.  Efektem  były ich prace:

„Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Przedłużenie nauki na odległość do 7 czerwca 2020

rozporządzenie MEN

 

Od 25 maja 2020 r. przywracamy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze

z elementami zajęć dydaktycznych

Od 1 czerwca 2020 będzie możliwy udział w konsultacjach dla klas V -VII

Grafika z tekstem: Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych przedłużone do 24 maja br. Przedłużenie kształcenia na odległość

do 24 maja 2020 r.

List do Dyrektorów       Rozporządzeni MEN       Uzasadnienie       Kształcenie na odległość  
Harmonogram egzaminów

TABLETY DLA SZKOŁY –

(otrzymaliśmy dla uczniów sześć tabletów)

szczegóły w załącznikach:

„Zdalna szkoła”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Przedłużenie nauki zdalnej do

26 kwietnia 2020 r.

MEN – wiadomości

Od 25 marca 2020 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej rozpoczynamy nauczanie zdalne według  obowiązującego planu lekcji.

Nadal korzystamy z pośrednictwa MobiDziennika.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 w Zabrzu informuje, iż od 16.-25.03. br. uczniowie za pośrednictwem „MobiDziennika” będą otrzymywać od nauczycieli zadania w ramach zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów i są zobowiązani do ich wykonywania. Prosimy rodziców i uczniów o regularne sprawdzanie skrzynki.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 
W DNIACH 12 -25 MARCA 2020 r.

W dniach 12 – 13.03 br. szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze
od godziny 7:00
do 16:30.

Informacje MEN do pobrania poniżej.

INFORMACJE MEN

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Rodzice uczniów, którzy będą nieobecni w dniach 12-13.03 w szkole proszeni są o odwołanie obiadów – bezpośrednio w firmie cateringowej. W dniach 16-25.03. obiady zostaną odwołane automatycznie.