Laboratorium przyszłości

Zajęcia dla uczniów klasy III A prowadzone z wykorzystaniem sprzętu zakupionego z funduszy Laboratorium przyszłości.